Gacka dolina

   Osobna karta

  • rijeka Gacka je treća najdulja ponornica na svijetu
  • izvorni tok dugačak je 32 km (danas 11 km)
  • najjača vrila: Tonković vrilo, Klanac i Majerovo vrilo
  • ponorno područje rijeke Gacke uvršteno je među 10 najugroženijih krških područja u Hrvatskoj
  • u Gackom polju i okolici nalazi se 12 područja predloženih za NATURA 2000
  • Vrela rijeke Gacke proglašena su spomenikom prirode, a Gacko i Dabarsko polje značajnim krajobrazom
Gacka dolina - više informacija...

Gacka dolina veliko je krško polje omeđeno Velebitom prema moru, a prema unutrašnjosti Kapelom. Voda rijeke Gacke je izuzetno čista i bogata kisikom te u njoj rastu brojne zaštićene biljke.

Na izvorima rijeke Gacke nalaze se stare mlinice – “malenice”, od kojih su neke obnovljene u tradicionalnom stilu. Stanovništvo koje je obitavalo u dolini rijeke Gacke (Gačani) se u prošlosti rijekom kretalo “plavima”, plovilima izdubljenima iz jelovih trupaca. Najstariji dokazi o boravku ljudi u polju potječu iz mezolitika, a područje je bilo značajno i u kasnijoj hrvatskoj povijesti. Flora i fauna rijeke Gacke vrlo je bogata. Vodeno je raslinje bujno zbog povoljne temperature vode, ugodnog kemijskog sastava, muljevita dna, od mahovina, algi do stabljikastog bilja.

Na području Gacke doline možete posjetiti izvor Gacke na Majerovom i Tonković vrilu, kupiti svježe mljeveno brašno i kušati svježe ulovljenu pastrvu, voziti bicikl, fotografirati vodene ptice, loviti ribu, kajakariti, voziti se na quad-u, posjetiti Muzej Gacke i pregršt drugih aktivnosti.

U sklopu programa posjete Hrvatskom centru za autohtone vrste riba i rakova krških voda moguće su aktivnosti odlaska na vidikovac uz pogled na Gacku dolinu i fotografiranje s panoramskim pogledom na Gacku dolinu, prolazak poučnom stazom drvenim mostićem preko izvora Pećina, obilazak Pećine, najstarijeg arheološkog nalazišta na području Otočca itd.

Fotogalerija \ Gallery

gacka-dolina-1
gacka-dolina-2
gacka-dolina-3
gacka-dolina-4
gacka-dolina-5