Zajednička ulaznica Lika Destinacije

Zajednička ulaznica Lika destinacije 

Govoreći o Lika destinaciji, radi se o destinaciji koja obuhvaća područje Ličko-senjske, Karlovačke i Zadarske županije, a s obzirom da gotovo 60% površine obuhvaća područje ekološke mreže NATURA 2000, naglasak je na zaštićenim područjima prirode. Čak 10% od ukupnog broja turista koji posjete Republiku Hrvatsku, posjete Nacionalni park Plitvička jezera te posjećenost Nacionalnog parka Plitvička jezera tijekom ljetne sezone dovodi do velikih gužvi. U suradnji Parka i Klastera Lika Destination u lipnju 2018. uspostavljen je info punkt destinacije na ulazu u Park. Na info punktu su posjetitelji mogli dobiti informacije o ostalim lokacijama u destinaciji, s naglaskom na zaštićena područja prirode, kao i upute kako doći do njih. Dakle, turisti su upućeni da, umjesto čekanja u dugim redovima za posjet jezerima, posjete druge, manje poznate lokacije u destinaciji (sve u udaljenosti od 20 do najviše 130 km) i vrate se u popodnevnim satima, za vrijeme manje gužve. Tako su, po prvi put, posjetitelji NP Plitvička jezera mogli dobiti informacije o ostatku destinacije.

Korak dalje učinjen je sa zajedničkom ulaznicom Lika destinacije. Kupnjom zajedničke ulaznice turisti su mogli po jedinstvenoj cijeni od 300 kn za odrasle i 200 kn za djecu (7-18 god) posjetiti sva zaštićena područja Lika destinacije. Radi se, dakle, o ukupno 9 ulaza u:

Nacionalni park Plitvička jezera

Nacionalni park Paklenica

Nacionalni park Sjeverni Velebit

Park prirode Velebit (Uvala Zavratnica i Cerovačke špilje)

Pećinski park Grabovača

Baraćeve špilje

Hrvatski centar za autohtone vrste riba i rakova krških voda

Memorijalni centar „Nikola Tesla“ Smiljan

Ulaznica je bila u prodaji od 1. srpnja 2018. godine, a vaučere za posjet zaštićenim područjima prirode i znamenitostima posjetitelji su mogli iskoristiti do 31. listopada 2018. godine.

Na taj način stvara se prepoznatljivost destinacije kao destinacije zaštićenih područja koja, uz svjetski poznat Nacionalni park Plitvička jezera, raspolaže s bogatstvom drugih prirodnih resursa. Cilj je očuvati zaštićena područja prirode, a turizam razvijati po modelu održivog razvoja.