Mladi za održivi razvoj Like - O projektu

Mladi za održivi razvoj Like - O projektu

Klaster Lika Destination već treću godinu radi na promociji turističke destinacije Lika, umrežavanju turističkih subjekata, kao i na...

Saznajte više...