Kulturna baština

Lika je destinacija u kojoj osim u bogatstvu očuvane prirode možete uživati i u bogatstvu kulturnih znamenitosti. Kako biste doživjeli Liku u potpunosti morate jednostavno doći, posjetiti ju, istražiti, slušati i disati punim plućima.

Lika osim prirodnih znamenitosti, poput starih mlinica na kojima možete osjetiti miris mljevenog brašna samljevenog na vodi, izvore rijeka, jezera, slapove, bogatstva nacionalnih i pećinskih parkova, nudi i pregršt kulturno-povijesnih materijalnih i nematerijalnih znamenitosti. Lika destinacija skup je običaja, tradicije i dobara.