Muzej Like Gospić

Muzej Like Gospić

Kulturna baština - Muzej Like Gospić

Muzej Like Gospić je osnovan 1. studenog 1958. godine i etabliran kao središnja kulturna ustanova Općine Gospić. Od tada vodi brigu o materijalnoj i nematerijalnoj baštini i postaje mjesto čuvanja i predstavljanja identiteta cjelokupnog prostora Like, odnosno kontinentalnog dijela Ličko-senjske županije.

1964. godine preselio se u današnju zgradu spomeničke vrijednosti, sagrađenu krajem 18. stoljeća u kasnobaroknom stilu.

Glavna zadaća Muzeja je upoznavati lokalno stanovništvo i posjetitelje iz drugih krajeva s bogatom zavičajnom kulturnopovijesnom baštinom kroz sakupljanje, čuvanje, zaštitu, proučavanje, obradu, prezentaciju i objavljivanje muzejske građe.

Cjelokupna muzejska građa raspoređena je u odjele: Arheološki, Galerijski, Kulturno-povijesni i Etnografski. U sklopu muzejskih odjela trenutačno su uređena četiri muzejska postava i to: stalni postav „Terra viva“ Arheološkog odjela, privremeni „Iz fundusa Galerijskog odjela, 19. i 20. stoljeće“ Galerijskog odjela i privremeni postav Kulturnopovijesnoga odjela u prostoru zgrade Muzeja, dok je stalni postav Etnografskog odjela smješten u posebnoj rekonstruiranoj ličkoj kući - brvnašici.

Uz navedene stalne postave, posjetitelji mogu pogledati i povremene izložbe prema godišnjim planovima.

Intenzivnoj djelatnosti priključen je i znanstvenoistraživački rad i time Muzej sudjeluje ili provodi arheološka istraživanja, kao što su zaštitna ili sustavna.

U sklopu Muzeja Like Gospić posluje i Memorijalni centar Nikola Tesla Smiljan

Možda vas zanima...