Tradicija - Kulturna baština

Tradicija

Lička tradicija temelji se na preradi vune, a brojne udruge i društva se i danas bave revitalizacijom zaboravljenih obrta, znanja i vještina stoga svi njihovi proizvodi i imaju uporište u tradiciji. Stada ovaca prepoznatljivi su prizor ličkih livada, stoga ne čudi da su upravo lik ovce i vuna dio ličkih tradicijskih suvenira. Vuna je oduvijek Ličanima bila glavni materijal za izradu odjevnih i uporabnih predmeta te je ovca bila jako cijenjena životinja jer osim mesa doprinosila je i vunom. Također, medvjed je najčešća asocijacija za Liku i ličke krajeve, pa je i njegov lik često biran kod prezentacijskih i suvenirnih predmeta. Ipak, najprepoznatljiviji lički suvenir je ipak lička kapa koja u sebi krije simboliku Krbavske bitke. Upravo motiv ličke kape je bio inspiracija za oznaku regionalnog sustava kvalitete „Lika Quality“.