Info punkt Lika Destinacije

Lika destinacija obuhvaća područje Ličko-senjske, Karlovačke i Zadarske županije, a s obzirom da gotovo 60% površine obuhvaća područje ekološke mreže NATURA 2000, naglasak je na zaštićenim područjima prirode.


Čak 10% od ukupnog broja turista koji posjete Republiku Hrvatsku, posjete Nacionalni park Plitvička jezera te posjećenost Nacionalnog parka Plitvička jezera tijekom ljetne sezone dovodi do velikih gužvi. U suradnji NP Plitvička jezera i Klastera Lika Destination u lipnju 2018. uspostavljen je info punkt destinacije Lika na ulazu u Park. Na info punktu su posjetitelji mogli dobiti informacije o ostalim lokacijama u destinaciji, s naglaskom na zaštićena područja prirode, kao i upute kako doći do njih. Dakle, turisti su upućeni da, umjesto čekanja u dugim redovima za posjet jezerima, posjete druge, manje poznate lokacije u destinaciji (sve u udaljenosti od 20 do najviše 130 km) i vrate se u popodnevnim satima, za vrijeme manje gužve. Tako su, po prvi put, posjetitelji NP Plitvička jezera mogli službene dobiti informacije o ostatku destinacije i saznati sve o zajedničkoj ulaznici Lika destinacije” (https://www.lika-destination.hr/zajednicka-ulaznica-lika-destinacije/ ). 

Info punkt destinacije Lika, formiran je i ove godine te uz promotivne materijale zaštićenh prirodnih područja u destinaciji koji se nalaze na info punktu postavljena je i karta s informacijama kako doći do njih. 

Galerija fotografija

Info punkt Lika destinacije
Info punkt Lika destinacije
Info punkt Lika destinacije
Info punkt Lika destinacije