Mladi za održivi razvoj Like - O projektu

Lika destination - Mladi za održivi razvoj Like - O projektu

Klaster Lika Destination već treću godinu radi na promociji turističke destinacije Lika, umrežavanju turističkih subjekata, kao i na kontinuiranim edukacijama lokalnog  stanovništva o potencijalima destinacije i održivog razvoja turizma. Projektom „Mladi za održivi razvoj Like“ napravljen je iskorak te su u svoje aktivnosti uključili i djecu kojoj će se projektnim aktivnostima, na njima primjeren način, približiti principi održivog razvoja.

Projekt „Mladi za održivi razvoj Like“ pokrenut je od strane Klastera Lika Destination s ciljem doprinosa stvaranju svijesti o potrebama održivog razvoja kroz djelovanje i jačanje organizacija civilnog društva na području Ličko-senjske županije. U svrhu provedbe projekta sklopljena su partnerstva sa  dvije organizacije civilnog društva te dvije škole s područja Ličko-senjske županije.

Kao središnji problem prepoznata je  nerazvijena svijest djece i mladih u Ličko-senjskoj županiji o važnosti življenja u skladu s održivim razvojem. Stoga su ciljne skupine zaposlenici i volonteri partnerskih organizacija koji će se u sklopu projektnih aktivnosti educirati kako na inovativan način uključiti djecu i mlade u održivi razvoj, te djeca i mladi na koje će oni utjecati provedbom inovativnih programa izobrazbe o održivom razvoju. Krajnji korisnici su obitelji, prijatelji, te šira lokalna zajednica koja će slijediti njihove primjere života u skladu s održivim razvojem.

Kroz provedbene aktivnosti projekta, obuhvaćeno je 30 učenika od 1. do 4. razreda, 30 učenika od 5. do 8. razreda OŠ, te 15 učenika od 1. do 4. razreda SŠ.

Važnost projekta se naglašava kroz stvaranje svijesti o održivom razvoju kod djece osnovnoškolskog i srednjoškolskog uzrasta.

Aktivnosti projekta u skladu su sa dosadašnjim poslovanjem klastera Lika Destination koji djeluje pod motom „Smart sustainable destination“.  Od svog osnivanja, rad klastera vođen je filozofijom održivog razvoja, pa tako svoje aktivnosti i ciljeve usmjerava razvoju gospodarstva kroz održivi razvoj turizma i djeluje pod motom „Smart sustainable destination“ s naglaskom na povezivanje lokalnih proizvođača i povezivanje nacionalnih parkova u destinaciji Lika.

U svezi s tim, klaster Lika Destination je u suradnji sa svim zaštićenim područjima u destinaciji formirao Zajedničku ulaznicu Lika destinacije  kojom po jedinstvenoj cijeni omogućuje posjetu svim zaštićenim područjima Lika destinacije na 8 ulaza.

Klaster provodi regionalni sustav kvalitete lokalnih proizvoda pod nazivom Lika Quality provođenjem kojega potiče lokalnu proizvodnju, otvara tržište lokalnim proizvođačima i povezuje ih s lokalnim ugostiteljskim objektima. Usto, uz Info punkt Lika destinacije KLD je u suradnji sa Poljoprivrednom zadrugom Lika COOP u 2018.  otvorio Zajedničko prodajno mjesto Lika Quality proizvoda u NP Plitvička jezera.

Nositelj projekta: Klaster Lika Destination
Trajanje projekta: 01. srpnja 2019. – 01. srpnja 2020.
Ukupna vrijednost projekta:  484.944,37 kn
Partneri na projektu:  Osnovna škola dr. Jure Turića  , Srednja škola Plitvička jezera , Društvo "Naša djeca" grada Gospića , Lička ekološka akcija .

 

Projekt "Mladi za održivi razvoj Like" financira se u sklopu poziva "Osnaživanje doprinosa organizacija civilnoga društva obrazovanju za održivi razvoj za unaprjeđenje ekonomske i socijalne kohezije" Švicarsko-hrvatskog programa suradnje. 

Stajališta izražena u ovom programu isključiva su odgovornost Klastera Lika Destination i ne odražavaju nužno stajalište Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske.