Ličke coklje

Ličke coklje

IQM - dionici projekta - Ličke coklje

Ličke coklje

Poznata tradicijska obuća u Ličana bila je coklja koja se do danas zadržala i još uvijek dosta upotrebljava. Najpoznatije su lešćarske coklje (nazvane po Ličkom Lešću kraj Otočca). Izrađuje se od upletenog dijela i otkanog sukna koje se nakon tkanja mora ustupati da bi dobilo čvrstoću. Stupanje sukna prije se vršilo na izvoru rijeke Gacke u Sincu što danas nije moguće. Unutarnji dio coklje izrađuje se pletenjem na 5 igala sa određenim karakterističnim uzorkom u boji na prednjoj strani a nakon toga opšiva sa iskrojenim dijelovima sukna. U Kuterevu kraj Otočca žene su podšivale coklje gumom. Pažljivim radom dobije se lijepo sašivena obuća. Coklje su se razlikovale jedino po mustrama (uzorcima) koje su žene plele po vlastitoj želji te se na taj način moglo vidjeti koja je žena vještija u rukama. Danas u ličkim mjestima još uvijek postoje žene koje coklje izrađuju na isti način ali ih podšivaju raznim drugim materijala vrlo male količine sukne. Postoje i određene udruge koje se još uvijek bave izradom ličkih coklji te održavaju radionice izrade coklji kako bi se običaji nastavili i na mlađe generacije.

Umijeće izrade coklji - proglašeno je nematerijalnim kulturnim dobrom Republike Hrvatske.

U destinaciji Lika coklje još uvijek izrađuju i članice udruge Gačanka Otočac čiji proizvodi nose Lika Quality oznaku. 

Možda vas zanima...