OPG Obućina Katica

OPG Obućina Katica

IQM - dionici projekta - OPG Obućina Katica

Proizvod s Lika Quality oznakom:

Lička janjetina

Na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu Obućina Katica uzgaja se autohtona pasmina ovaca „lička pramenka“. Stado broji cca. 320 rasplodnih grla navedene pasmine. Primarni proizvod je meso, odnosno janjad koja služi za meso (poznatije kao lička janjetina). Način uzgoja je ekstenzivni. Ovce borave na cjelodnevnoj ispaši na krškim pašnjacima i livadama uz prisutnost pastira i ovčarskih pasa. Zimi borave u štali (zbog zaštite od predatora) gdje se hrane sijenom i žitaricama iz vlastitog uzgoja. Navedena krmiva se prikupljaju na vlastitim livadama i oranicama. Na oranicama se uzgajaju lucerna te žitarice: zob-jara, ječam-jari, tritikale-ozimi, pšenica-ozima. Ukupna površina korištenog zemljišta na gospodarstvu je cca. 54 ha. Stado je u sustavu certifikacije, te janjad kao proizvod ima oznaku izvornosti ili geografskog porijekla „lička janjetina“. Janjad siše ovčje mlijeko do odlaska s gospodarstva, a uz ovčje mlijeko pase travu i kao dohranu jede žitarice. Janjad se prodaje kad ima od 24 do 36 kilograma žive mase (12 do 18 kg očišćenog trupa), starosti od 90 do 160 dana.

Možda vas zanima...