Udruga Mini Lika

Udruga Mini Lika

IQM - dionici projekta - Udruga Mini Lika

Proizvodi s Lika Quality oznakom:

Lički medvjedić "Likota"

Ovčica "Pramenka"

Udruga za očuvanje tradicijske kulture, izrade ručnih radova, suvenira i dizajn „Mini Lika“ osnovana je 2019. godine s ciljem promicanja kreativnog izražavanja, izrade rukotvorina, suvenira i dizajn. Glavna djelatnost Udruge je izrada detalja i ukrasa na temu tradicijskih obilježja Like, osmišljavanje suvenira i njihovo promoviranje.

Ovčica „Pramenka“ nastala je kao marketinška ideja Udruge uzgajivača ovaca „Lika“ u svrhu promidžbe Europske oznake kvalitete dobivene u listopadu 2018. godine od strane Europske komisije. Predstavljena je na prezentaciji Ličke janjetine u Bruxellesu u ožujku 2019. godine.

Lički medvjedić „Likota“ kao zaštićena lička životinja svojom crno-crvenom kapom na glavi predstavlja obilježje Like i njene kulture.

Možda vas zanima...