Projektne aktivnosti prilagođene novonastaloj situaciji

Lika destination - Projektne aktivnosti prilagođene novonastaloj situaciji

Projekt "Mladi za održivi razvoj Like" započeo je s provedbom 02. srpnja 2019. godine, a financira se u sklopu poziva "Osnaživanje doprinosa organizacija civilnoga društva obrazovanju za održivi razvoj za unaprjeđenje ekonomske i socijalne kohezije" Švicarsko-hrvatskog programa suradnje. 

U prvih šest mjeseci provedbe projekta uspješno je održana edukacija o održivom razvoju i inovativnim metodama poučavanja te je osmišljen i tiskan priručnik o održivom razvoju koji je podloga za provedbu inovativnih programa izobrazbe o održivom razvoju.

Pandemija uzrokovana koronavirusom trenutno utječe na sve sektore poslovanja i živote ljudi diljem svijeta. U cilju zaustavljanja širenja koronavirusa donesene su mjere koje su utjecale i na provedbu projektnih aktivnosti. Tako je onemogućeno održavanje predavanja i radionica s djecom i mladima iz partnerskih škola koji sudjeluju u projektu.

Vjerujemo kako će se trenutna situacija čim prije riješiti te da će se nastaviti provedba projektnih aktivnosti. U međuvremenu, Klaster Lika Destination, zajedno s partnerima ulaže sve napore u pomno planiranje predavanja i radionica kako bi rad s djecom bio čim uspješniji.

Vjerujemo da će djeca i mladi brzo usvojiti znanja o održivom razvoju i uspješno ih primjenjivati u svakodnevnom životu kao i prenositi stečena znanja i iskustva na svoje kolege iz škole, prijatelje, roditelje i širu lokalnu zajednicu koji će slijediti njihove primjere života u skladu s održivim razvojem.

 

Stajališta izražena u ovom programu isključiva su odgovornost Klastera Lika Destination i ne odražavaju nužno stajalište Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske.

Projektne aktivnosti prilagođene novonastaloj situaciji