Javni poziv za iskazivanje interesa za korištenje Znaka ‘‘Lika Quality’’

Objavljeno: 16. 04. 2024 - 8:00
Lika destination - Javni poziv za iskazivanje interesa za korištenje Znaka ‘‘Lika Quality’’

Temeljem Pravilnika o korištenju jamstvenog žiga „Lika Quality“, Klaster Lika Destination u suradnji s Lokalnom akcijskom grupom Lika i Poljoprivrednom zadrugom Lika COOP dana 16. travnja 2024. godine objavljuje

 

JAVNI POZIV

za korištenje Znaka „Lika Quality“

- za proizvode

 

1. Predmet poziva

Predmet ovog poziva je prijava za korištenje jamstvenog žiga „Lika Quality“ (u daljnjem tekstu: Znak), namijenjenog poticanju razvoja domaće proizvodnje temeljene na tradiciji, podizanju razine kvalitete lokalnih proizvoda, proizvodnih tehnologija i usluga, poticanju stvaralaštva, kreativnosti, izvornosti, razvojno-istraživačkog rada, inovacija i invencije te promociji identiteta destinacije Lika.

Znak „Lika Quality“ registriran je u Državnom Zavodu za intelektualno vlasništvo Republike Hrvatske kao jamstveni žig. 

 

2. Stjecanje prava na korištenje Znaka

Pravo korištenja Znaka dodjeljuje se:

- proizvodima koji su proizvedeni u skladu sa svim zakonskim propisima

- proizvodima koji su proizvedeni na području destinacije Lika te koji imaju uporište u tradiciji.

Područje destinacije Lika obuhvaća 15 jedinica lokalne samouprave (JLS) i to 3 grada (Gospić, Otočac i Senj) te 12 općina (Brinje, Donji Lapac, Gračac, Karlobag, Lovinac, Perušić, Plaški, Plitvička Jezera, Rakovica, Saborsko, Udbina i Vrhovine).

 

3. Način dostave prijava

Prijave na Javni poziv mogu se dostaviti:

a) u tiskanom obliku – u zatvorenoj omotnici, preporučeno putem pošte ili osobno na adresu

Klaster Lika Destination

Budačka 12

53 000 Gospić

„Prijava na Javni poziv - Lika Quality - 2024“

 

b) u elektronskom obliku, u zatvorenom (pdf formatu) na e-mail adresu: info@lika-destination.hr s naslovom e-maila „Prijava na Javni poziv – Lika Quality -2024“.

 

4. Rok za dostavu prijava

Prijave za Javni poziv dostavljaju se do 16. svibnja 2024. godine.

 

5. Popis dokumentacije potrebne za prijavu za natječaj može se dobiti upitom na e-mail:

info@lika-destination.hr.

 

6. Način obavještavanja o prijavi                                                                                                               

Prijavitelji će o statusu prijave biti obaviješteni nakon održanih sjednica tijela koja odlučuju o dodjeli prava korištenja Znaka na kontakt naveden u Zahtjevu za korištenje Znaka.

  Vijesti - Sve