Domaća radinost Jasna Buneta - Daisy galerija

Domaća radinost Jasna Buneta - Daisy galerija

IQM - dionici projekta - Domaća radinost Jasna Buneta - Daisy galerija

Proizvodi u Lika Quality sustavu:

Broš Lički kožun

 

Daisy Galerija je nastala iz hobija izrade rukotvorina tjekom 2021. godine kroz igru sa raznim materijalima. Sve je na kraju rezultiralo širokom ponudom dekorativnih proizvoda i suvenira koje danas imam u ponudi.

Ideje za ličke suvenire dolaze same, iz svakodnevnog života u Lici, kao i velike želje da se očuva tradicija i običaji našeg kraja te obogati ponuda autohtonih suvenira Like.

Ideja za ''Broš od vune'' nastala je od tradicionalnih odjevnih predmeta Like ''Kožun od vune i Lička kapa''.

Broš od vune ''Lički kožun'' ujedno je i suvenir jedinstvenog dizajna. Predstavlja spoj ličkog kožuna i ličke crvenkape kao prepoznatljivih ličkih obilježja - ručne izdrade od vune i crveno-crnog konca.

Možda vas zanima...