OPG Živković Marko

OPG Živković Marko

IQM - dionici projekta - OPG Živković Marko

Proizvodi koji nose Lika Quality oznaku:

Juneće meso buše

Teleće meso buše

Nositelj sam OPG-a Živković Marko sa sjedištem u Smiljanu 15/4, 53211 Smiljan, koji je upisan u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava. Nositelj sam OPG-a od 01.04.2009. te posjedujem odgovarajuća znanja i vještine u grani poljoprivrede kojom se bavim, točnije u govedarstvu. Bavim se ekološkim uzgojem autohtone pasmine goveda buše i istarskog goveda te njihovih križanaca u sustavu „krava dojilja“ (ekstenzivni uzgoj). Trenutno posjedujem sveukupno 118 grla. Projekcija je da će se kroz narednih 5 godina broj grla povećati do 140. Goveda su tokom cijele godine u slobodnom uzgoju, osim za vrijeme zimskih mjeseci kada se mogu skloniti pod 2 nadstrešnice otvorenog tipa. Goveda se također zimi sklanjaju u štalu. Tokom gotovo cijele godine, te i zimi, goveda su u ispaši, osim za vrijeme snijega, kada se goveda dohranjuju sijenom. Za uzgoj navedenih grla posjedujem svu potrebnu mehanizaciju, uključujući dva traktora, prešu za sijeno, prikolicu, roto-kosu, te ostale popratne priključke potrebne za proizvodnju. Sva naprijed navedena proizvodnja goveda buša, istarskog goveda i križanog goveda odvija se u ekološkom uzgoju. Naime OPG Živković Marko je upisano u Upisnik subjekata u ekološkoj proizvodnji, s pravom proizvodnje, prerade i trgovine ekoloških proizvoda. Ekološki uzgoj podliježe stručnom nadzoru Nadzorne stanice Hrvatskih šuma.

Možda vas zanima...