Planinarsko društvo Gromovača

Planinarsko društvo Gromovača

Sport & outdoor - Planinarsko društvo Gromovača

Planinarsko društvo Gromovača okuplja građane radi aktivne rekreacije, upoznavanja i zaštite prirode, a naročito planina; osposobljava članove za planinarenje, odnosno kretanje, boravak i život u planinama, za razne oblike športa te time doprinosi njihovoj psihičkoj i fizičkoj rekreaciji; podučava djecu i mladež za planinarenje odnosno kretanje, boravak i život u planinama te ponašanju i odnosu prema prirodi, posebno zaštiti prirode; omogućava članovima upoznavanje domovine (i svijeta), njezine povijesti, kulture i prirodnih ljepota; pomaže stručnom osposobljavanju svojih članova.

 

Planinarsko društvo Gromovača organizira planinarske izlete, pohode, ekspedicije, vježbe, natjecanja, logorovanja i druge oblike planinarskih i športskih djelatnosti; organizira planinarske škole i tečajeve; šalje svoje članove na vodičke, orijentacijske, alpinističke, speleološke, ekološke, markacističke, skijaške, te ostale stručne tečajeve; promiče planinarstvo kod mladeži i građana, te organizira i provodi odgojno-obrazovni i kulturni rad među planinarima; njeguje planinarsku etiku, razvija čovjekoljublje, nesebičnost, ispravni odnos prema prirodi i smislu za njezino očuvanje i stvara uvjete za razvitak zdravog, snažnog i plemenitog članstva; prikuplja literaturu, fotografije, dokumente, audio i video snimke, te ostala sredstva; organizira predavanja; prikuplja materijalna i financijska sredstava za unapređivanje planinarstva; održava i označava planinarske putove i obilaznice; brine o planinarskim skloništima, kućama, domovima u posjedu, najmu ili danih na upravljanje Društvu; organizira osposobljavanje svoga članstva za pojačane napore pri otklanjanju posljedica elementarnih nepogoda, nesreća i drugih sličnih stanja; surađuje s drugim planinarskim društvima i udrugama; surađuje s gospodarskim subjektima u obavljanju poslova od zajedničkog interesa, sa znanstvenim institucijama, školama, športskim udrugama, savezima i zajednicama, ustanovama, državnim organima i drugim organizacijama na razvoju planinarstva i njegovom društvenom vrednovanju u Hrvatskoj i izvan nje; obavlja i druge poslove potrebne za razvitak Društva.

Možda vas zanima...