Javni poziv za iskazivanje interesa za korištenje Znaka “Lika Quality”

Objavljeno: 29. 04. 2021 - 12:48
Lika destination - Javni poziv za iskazivanje interesa za korištenje Znaka “Lika Quality”

Temeljem Pravilnika o korištenju jamstvenog žiga „Lika Quality“, Klaster Lika Destination u suradnji s Lokalnom akcijskom grupom Lika i Poljoprivrednom zadrugom Lika COOP dana 29. travnja 2021. godine objavljuje

JAVNI POZIV

za iskazivanje interesa za korištenje Znaka „Lika Quality“

- za proizvode

 

 

 

 

1. Predmet poziva

Predmet ovog poziva je iskazivanje interesa za korištenje jamstvenog žiga „Lika Quality“ (u daljnjem tekstu: Znak), namijenjenog poticanju razvoja domaće proizvodnje temeljene na tradiciji, podizanju razine kvalitete lokalnih proizvoda, proizvodnih tehnologija i usluga, poticanju stvaralaštva, kreativnosti, izvornosti, razvojno-istraživačkog rada, inovacija i invencije te promociji identiteta ličke i podvelebitske regije.

Znak „Lika Quality“ registriran je u Državnom Zavodu za intelektualno vlasništvo Republike Hrvatske kao jamstveni žig. 

2. Stjecanje prava na korištenje Znaka

Pravo korištenja Znaka dodjeljuje se proizvodima koji su proizvedeni u skladu sa svim zakonskim propisima na području destinacije Lika te s uporištem u tradiciji. Područje destinacije Lika obuhvaća 15 jedinica lokalne samouprave (JLS) i to 3 grada (Gospić, Otočac i Senj) te 12 općina (Brinje, Donji Lapac, Gračac, Karlobag, Lovinac, Perušić, Plaški, Plitvička Jezera, Rakovica, Saborsko Udbina i Vrhovine).

3. Način dostave prijava

Prijave na Javni poziv mogu se dostaviti:

a) u tiskanom obliku – u zatvorenoj omotnici, preporučeno putem pošte ili osobno na adresu:

Klaster Lika Destination

Budačka 12

53 000 Gospić

„Prijava na Javni poziv - Lika Quality“

b) u elektronskom obliku na e-mail adresu: info@lika-destination.hr s naslovom e-maila „Prijava na Javni poziv – Lika Quality“.

4. Rok za dostavu prijava

Prijave na Javni poziv dostavljaju se do 1. lipnja 2021. godine.

5. Dokumentacija potrebna za prijavu za natječaj (dokumentaciju za prijavu možete preuzeti niže na stranici)

  • Zahtjev za dodjelu prava uporabe Znaka Lika Quality
  • Izjava podnositelja Zahtjeva o lokalnom podrijetlu robe
  • Izjava podnositelja Zahtjeva o ispunjenju preuzetih obveza (za proizvođače čiji proizvodi već nose Znak Lika Quality)
  • Anketni upitnik
  • Prilozi potrebni za prijavu na natječaj (prilozi su detaljno objašnjeni u Prilogu 1 i Prilogu 2 Uputa za prijavitelje ovisno o kategoriji proizvoda)

6. Način obavještavanja o prijavi                                                                                                                                       

Prijavitelji će o statusu prijave biti obaviješteni nakon održanih sjednica tijela koja odlučuju o dodjeli prava korištenja Znaka na kontakt naveden u Zahtjevu za korištenje Znaka. 

 

Postanite i Vi dio jedinstvenog sustava kvalitete  - Lika Quality!

 
  Vijesti - Sve