Provedena anketa ‘‘Upravljanje destinacijom Lika: Očuvanje, održivost, turizam i kultura’’

Objavljeno: 13. 11. 2023 - 4:37
Lika destination - Provedena anketa ‘‘Upravljanje destinacijom Lika: Očuvanje, održivost, turizam i kultura’’

Klaster Lika Destination nedavno je proveo anketu s ciljem dobivanja uvida u stavove lokalnih stanovnika o upravljanju destinacijom. Anketa je objavljena 8. studenog 2023. godine i privukla je pažnju 15 stanovnika Lika do 14. studenog. Provedena je putem Google obrasca, a promovirana je na društvenim mrežama Klastera (Facebook i Instagram) pod nazivom "Upravljanje destinacijom Lika: Očuvanje, održivost, turizam i kultura".

Cilj ankete bio je istražiti različite aspekte upravljanja destinacijom Lika, s naglaskom na:

 1. Očuvanje prirode
 2. Održivost destinacije
 3. Utjecaj turizma
 4. Očuvanje kulture

Pitanja su bila pažljivo odabrana kako bi obuhvatila različite aspekte života u destinaciji, a odgovori su bili anonimni kako bi se potaknula iskrenost.

Rezultati ove ankete pružaju dragocjen uvid u stavove lokalnog stanovništva destinacije Lika o turizmu te će poslužiti kao smjernice za daljnji razvoj destinacije.

 

U nastavku donosimo rezultate ankete.

Najviše sudionika ankete pripada dobnoj skupini od 35-44 godine, te s većinskim odazivom iz grada Gospića.

 • Posjećivanje turističkih atrakcija

  Prema rezultatima, 80% ispitanika povremeno posjećuje turističke atrakcije, dok 13,3% redovito ili rijetko sudjeluje u turističkim aktivnostima.

 • Važnost aspekata turizma

  Važnost različitih aspekata turizma varira, pri čemu 40% ispitanika ističe očuvanje okoliša kao najvažniji aspekt, dok se 26,7% fokusira na gospodarski razvoj. Kulturna baština i doprinos društvenoj zajednici također su prepoznati s podrškom od 20% i 13,3%.

 • Svijest o održivosti

  Ispitanici pokazuju svijest o održivosti, ali 73,3% smatra da lokalno stanovništvo tek djelomično razumije koncepte održivog razvoja. Ovo sugerira potrebu za dodatnom edukacijom i informiranjem kako bi se podigla razina svijesti u zajednici.

 • Utjecaj turizma na lokalno gospodarstvo

  Većina ispitanika (80%) percipira turizam kao pozitivan faktor za lokalno gospodarstvo, naglašavajući ekonomske prednosti koje turizam donosi.

 • Ocjena napora u održivom turizmu

  Ocjene napora destinacije u održivom turizmu variraju, s 73,3% ispitanika koji smatraju napore zadovoljavajućima, dok se 33,4% izražava nezadovoljstvom. 

 • Podrška od strane destinacije

  Sudionici ankete iznose ključne prijedloge za podršku od strane destinacije, uključujući organizaciju sajmova, izložbi, edukacija i predstavljanja umjetnika i obrtnika široj javnosti. Također, naglašava se važnost promocije lokalnih proizvoda kao sredstva očuvanja autentičnosti destinacije.

 • Utjecaj turizma na okoliš

  Rezultati ukazuju na zadovoljavajuće stanje prema mišljenju ispitanika glede utjecaja turizma na okoliš u destinaciji Lika.

 • Nedostaci turističke ponude

  Ispitanici ističu nedostatke u turističkoj ponudi, naglašavajući potrebu za obogaćivanjem gastronomskih i kulturnih doživljaja te organizacijom više sajmova, manifestacija i radionica koje uključuju lokalno stanovništvo i posjetitelje.

 • Svijest o nacionalnim mjerama i politikama vezanim uz kulturni turizam

  Samo 66,7% ispitanika djelomično je upoznato s nacionalnim mjerama i politikama vezanim uz kulturni turizam.

 • Očuvanje kulturne baštine

  Ispitanici izražavaju djelomično zadovoljstvo (73,3%) očuvanjem kulturne baštine, dok je 26,7% nezadovoljno. 

 • Sprječavanje utjecaja turizma na kulturnu baštinu

  Kroz pitanje o sprječavanju negativnog utjecaja turizma na kulturnu baštinu, najčešći odgovori uključuju postavljanje jasnih pravila, organizaciju kontroliranih posjeta uz pratnju lokalnih vodiča te jaču povezanost turizma s kulturnom baštinom.

 • Nadoknada štete od turizma

  Većina ispitanika prepoznaje financijsku nadoknadu, zaštitu od vandalizma i postavljanje kontejnera za otpad kao najučinkovitije načine nadoknade štete koja može nastati od turizma.

 • Praćenje utjecaja kulturnog turizma

  Sudionici predlažu dodatnu edukaciju posjetitelja, kontrolu broja posjetitelja i upozorenja o primjerenom ponašanju prilikom obilaska kao načine poboljšanja praćenja utjecaja kulturnog turizma na kulturnu baštinu.

 • Prijedlozi za poboljšanje turizma

  Ispitanici ističu potrebu za intenziviranim marketingom, fokusom na lokalnu tradiciju, poticanjem raznolikih kulturnih i umjetničkih sadržaja te jačanjem održivog gospodarenja, uključujući kružno gospodarenje otpadom. Poboljšanje sadržaja namijenjenih djeci te obogaćivanje kulturnih događanja dodatno se prepoznaju kao ključni

  Vijesti - Sve