Japodi

Zanimljivosti - Japodi

U Lici su živjeli ljudi već oko 1600. pr. Kr. Najpoznatiji arheološki nalazi pronađeni su kod Otočca u jami Bezdanjači. U njoj je otkrivena jedna od najvećih pećinskih nekropola u Europi, nastala oko 1400. pr. Kr. Jedan dio spilje služio je za stanovanje, a do njega se moralo spustiti 120 metara i prijeći 30 metara jamske vertikale (dosad najdublja u svijetu). Drugi dio je služio kao nekropola, u kojoj je otkriveno više od 250 kostura. Otprilike u 11. st. pr. Kr. na njihovo područje stiže panonsko pleme nepoznata imena, koje je donijelo tzv. Kulturu polja sa žarama (žara = urna s pepelom pokojnika). Naime, pripadnici ove kulture spaljivali su pokojnike i njihove ostatke pokapali u kamenim urnama. Pripadaju li Ilirima, znanost još nije odgonetnula. U svakom slučaju autohtono stanovništvo ostalo je u većini, a novo je donijelo mnogo bolje tehnike obrade metala. Do 8. st. pr. Kr. ove dvije skupine srasle su u jedan narod koji će antički pisci zabilježiti kao Japode.

Izvor: https://povijest.hr/drustvo/narodi/japodi-drevni-licki-obrtnici/

Možda vas zanima...