Velebitska degenija

Velebitska degenija

Zanimljivosti - Velebitska degenija

Velebitska degenija

Izuzetno rijetka, endemska biljka, koja se pojavljuje na velebitskim planinskim točilima, ali i u pukotinama stijena. Dosad je pronađena samo na tri mjesta. Dva su na južnom Velebitu- Krug i Kuka plana ili Pavelić plana nad Šugarskom dulibom. Treće je nalazište na srednjem Velebitu- obronak Solin, kod Budakova brda. To su prirodna nalazišta, odakle je presađena i na neka druga mjesta poput Meterološke postaje Zavižan. - https://hr.wikipedia.org/wiki/Velebitska_degenija

Ova biljka predstavlja najinteresantniji relikt i endemičnu vrstu naše flore. Najrjeđa je biljka u Hrvatskoj i strogo je zaštićena prema Zakonu o zaštiti prirode od 1964. godine.

Možda vas zanima...