Kosinjska tiskara

Kosinjska tiskara

Zanimljivosti - Kosinjska tiskara

U Kosinju je, pretpostavlja se, po prvi puta tiskana najstarija i prva hrvatska knjiga Misal po zakonu rimskog dvora – 1483. godine.  1491. tiskan je glagoljski Brevijar, najstarija knjiga tiskana na hrvatskom tlu. Jedini, no nepotpuni primjerak, danas se čuva u muzeju u Veneciji, a manji ulomak u Vatikanskoj knjižnici. Netom nakon izuma tiskarskog stroja u Njemačkoj, tiskaru u Kosinju osnivaju Frankopani. Kosinj je bio važno crkveno i kulturno sjedište.

Izvor: TZ Perušić

Kosinjska tiskara

Možda vas zanima...