Drugi poziv za uključivanje u projekt IQM Destination LIKA

Nacionalni park Plitvička jezera, tvrtka Feel IQM i Klaster Lika Destination provode projekt Integralnog upravljanja kvalitetom u Lika destinaciji. Lika destinacija obuhvaća priobalni i kopneni dio Ličko-senjske županije, Općinu Gračac u Zadarskoj županiji i općine Rakovicu, Saborsko i Plaški u Karlovačkoj županiji i tako tvori prirodnu cjelinu Like.

Prvi Javni poziv bio je otvoren od 28. siječnja do 04. veljače 2019. godine, a drugi poziv za partnere otvoren je do kraja svibnja 2019. godine.

U projekt IQM Destination LIKA ćemo uključiti subjekte koji svojim radom doprinose razvoju i kvaliteti turizma (vlasnike smještajnih objekata, ugostitelje, OPG-e, atrakcije, turističke agencije, udruge i sl.). Poziv se nalazi u privitku, slobodno ga proslijedite onima za koje smatrate da bi trebali sudjelovati u projektu.

Svi zainteresirani se mogu prijaviti na e-mail lika.destination@gmail.com.

Tekst poziva u pdf-u i upute o načinu prijave preuzmite ovdje: