Područje Lika destinacije

Područje Lika destinacije

Područje Lika destinacije

Destinacija obuhvaća područja triju županija te osim kontinentalnog i priobalnog dijela Ličko-senjske županije, proteže se i na dijelove Karlovačke te Zadarske županije i tako tvori prirodno zaokruženu cjelinu. Osnovna djelatnost klastera je turistička promocija destinacije na domaćem i inozemnom tržištu temeljem prirodnih, kulturnih, povijesnih, gastronomskih i zdravstvenih značajki.

Destinacija nudi jedinstven spoj kopna i mora gdje u svega 30 minuta vožnje imate priliku izmijeniti čak tri klime kao malo gdje u svijetu i doživjeti taj jedinstveni fenomen kontrasta. 

Područje Lika destinacije obuhvaća 15 jedinica lokalne samouprave (JLS) i to 3 grada (Gospić, Otočac i Senj) te 12 općina (Brinje, Donji Lapac, Gračac, Karlobag, Lovinac, Perušić, Plaški,  Plitvička Jezera, Rakovica, Saborsko, Udbina i Vrhovine)