Općina Vrhovine

Općina Vrhovine

Područje Lika destinacije - Općina Vrhovine

Općina Vrhovine je jedinica lokalne samouprave u sastavu Ličko-senjske županije i područije je od posebnog državnog interesa. (Općina je od posebne državne skrbi). Prostire se na površini od 224 km2, što je ukupno 4,18% ukupne površine Ličko-senjske županije, sa 8 naselja, što ga svrstava na šesto mjesto po veličini jedinica lokalne samooprave unutar Ličko-senjske županije.

Područje Općine Vrhovine prostire se na obroncima Male Kapele između Nacionalnog parka Plitvička jezera i Velebita na važnom tranzitnom prometnom pravcu D52 (koji povezuje Jadransko more preko Senja, Otočca i Vrhovina s poznatim prirodnim ljepotama Plitvica te željezničkoj trasi koja povezuje Zagreb i Rijeku s Dalmacijom. Nadmorska visina teritorija Općine Vrhovine je između 500 (Zalužnica) i 1.150 m n/m (Javornik), sa specifičnim prirodnim ambijentom.

 

Nadmorska visina teritorija Općine Vrhovine je između 500 (Zalužnica) i 1.150 m n/m (Javornik), sa specifičnim prirodnim ambijentom, kojeg između ostalog karakterizira:

* Bogat i kvalitetan šumski fond (pretežno crnogorica)
* Jedinstvena biocenoza staništima
* Neposredno okruženje jedinstvenog krajobraza bisera prirodnih ljepota svjetskih razmjera – NACIONALNI PARK PLITVIČKA JEZERA
* Primjeran pedološki sastav poljoprivrednog zemljišta pogodnog za poljodjelstvo i stočarstvo, posebice za proizvodnju sjemenskog krumpira, krmno i ljekovito bilje;
* U morfološkom, klimatskom i prehrambenom smislu izuzetno pogodno područje za razvoj intenzivnog i ekstenzivnog stočarstva i lovnog gospodarstva;
* Karakteristična planinska klima s ponekad «oštrim» zimama, a ljeta s toplim danima i hladnim noćima;
Potpuno čist i nezagađen ambijent

 

Izvor: http://tzo-vrhovine.hr/

Možda vas zanima...