Grad Gospić

Grad Gospić

Područje Lika destinacije - Grad Gospić

Materijalna i nematerijalna kulturna baština Grada Gospića rezultat je višestoljetnih aktivnosti stanovništva na ovom području te predstavlja središnji element kulturne i turističke ponude.

Prostor Grada Gospića je, u najnovijoj povijesti, imao ključnu ulogu u povezivanju i integriranju hrvatskog nacionalnog teritorija. O povijesnoj važnosti svjedoči kulturno-povijesna jezgra Gospića kao zaštićeno kulturno dobro koju obilježavaju tipični vojnokrajiški objekti i neostilske katnice te tradicijska arhitektura vidljivi u urbanoj matrici Grada. Prostor grada Gospića obilježavaju brojne sakralne građevine, ali i utvrde, kulturni spomenici te kulturno srednjovjekovno nasljeđe poput glagoljskih knjiga: Misala kneza Novaka Disislavića iz 1368., Berlinski misal (1402.), Ročki misal, Brevijar iz 1485., Brevijar iz doba Anža Frankapana (1379. i 1387.).

Iz bogate sakralne baštine Grada izdvaja se Crkva Navještenja Blažene Djevice Marije kao primjer tipizirane krajiške crkve 18. stoljeća i koja je, svojim oblikovanjem, rijedak primjer sakralne arhitekture graničarskog naselja ličke regije. Izgrađena je 1783. godine, a 2000. godine postala je katedralna crkva novoosnovane biskupije.

Središnja kulturna ustanova Grada Gospića je Muzej Like Gospić koji skrbi za svu pokretnu spomeničku baštinu i nepokretne spomenike kulture na području kontinentalnog dijela Ličko-senjske županije. Nalazi se u zgradi spomeničke vrijednosti sagrađene krajem 18. stoljeća u kasnobaroknom stilu, a posjeduje najcjelovitiju zbirku dinarske tradicijske kulture u Hrvatskoj. Prema kategorizaciji, pripada skupini kompleksnih muzeja jer u svom djelovanju objedinjuje i skrbi o Arheološkom odjelu s pripadajućim Lapidarijem, Numizmatičkom odjelu, Kulturno povijesnom odjelu s pripadajućom Zbirkom oružja i Zbirkom pokućstva, Etnografskom odjelu te Galerijskom odjelu. Zaštićena muzejska građa obuhvaća Zbirku Lapidarij, Zbirku pokućstva i Zbirku oružja. Muzej posjeduje i stručnu biblioteku otvorenog tipa.

Od ostalih društvenih i kulturno-povijesnih znamenitosti ističe se kip djevojke nazvane “Marta”, rad kipara Frangeša Mihanovića, u znak sjećanja na uvođenje vodovoda 1894. godine, zgrada Visoke učiteljske škole izgrađena 1869., zgrada Županije Ličko-senjske izgrađena 1894 godine, “Murkovića mlin” (stari mlin vodenica na Novčici), rodna kuća velikog hrvatskog slikara Miroslava Kraljevića.

 

Izvor: https://gospic.hr

Više na: https://gospic.hr https://www.visitgospic.com/ 

Možda vas zanima...