Javno komuniciranje propisa i odluka klastera Lika Destination

Objavljeno: 09. 11. 2023 - 1:07
Lika destination - Javno komuniciranje propisa i odluka klastera Lika Destination

JAVNO KOMUNICIRANJE PROPISA I ODLUKA

KLASTERA LIKA DESTINATION

 

 

Uvod

Destinacija Lika usmjerena je prema održivom turizmu i cjelovitom razvoju, te se planski propisi i odluke donose u suradnji s ključnim dionicima razvoja turizma. Ovaj dokument ima za svrhu transparentno komuniciranje važnih propisa i odluka kako bi se osiguralo razumijevanje i suradnja svih relevantnih aktera u destinaciji.

 

Ključni dionici:

  1. Lokalna zajednica: Aktivno sudjelovanje i podrška lokalne zajednice ključna su za uspješan razvoj destinacije. Propisi će biti komunicirani putem javnih sastanaka, radionica i dostupnih medija.
  2. Poduzetnici u turizmu: Partnerstvo s poduzetnicima u turizmu ključno je za inovativne projekte i kvalitetnu turističku ponudu. Propisi će biti objavljeni putem online platformi, radionica i konzultacija.
  3. Javne institucije: Suradnja s javnim institucijama, poput lokalnih vlasti i turističkih organizacija, ključna je za koordinirani razvoj. Propisi će biti javno dostupni putem službenih obavijesti i konferencija.
  4. Udruge civilnog društva: Sudjelovanje udruga civilnog društva doprinosi održivosti i društvenoj odgovornosti. Propisi će biti dostupni putem javnih konzultacija i radionica.

 

Komunikacijski alati:

  1. Web stranica Klastera Lika Destination: Svi propisi i odluke bit će redovito objavljivani na službenoj web stranici destinacije, s jasnim uputama o pristupu informacijama.
  2. Društvene mreže: Aktivno ćemo koristiti društvene mreže kako bismo informirali širu javnost o novim propisima i odlukama te poticali dijalog.
  3. Konferencije i edukacije: Organizirat ćemo redovite konferencije i edukacije kako bismo informirali javnost o novim propisima i odlukama, te kako bismo potaknuli dijalog i razumijevanje ključnih aspekata razvoja destinacije Lika. Ove aktivnosti imat će za cilj jačanje suradnje s dionicima, pružanje prostora za pitanja i prijedloge te podizanje svijesti o važnosti održivog turizma.
  4. Tiskani mediji: Informacije će biti dostupne i putem tiskanih medija kako bi se osiguralo da informacije dopru do svih članova zajednice.

 

Dijalog i prijedlozi:

Otvaramo dijalog s ključnim dionicima i pozivamo sve zainteresirane strane da sudjeluju u razvoju destinacije. Prijedlozi i komentari na propise su dobrodošli i mogu se dostaviti putem navedenih komunikacijskih kanala.

 

Povratne informacije i evaluacija:

Kako bismo osigurali učinkovitost propisa i odluka te poboljšali njihovu primjenu, potičemo aktivno sudjelovanje i dajemo poseban značaj povratnim informacijama. Redovito ćemo provoditi evaluacije učinka implementiranih propisa i odluka, a povratne informacije dionika bit će ključne za ovaj proces.

 

Ovaj dokument predstavlja temeljnu smjernicu za transparentno komuniciranje propisa i odluka u destinaciji Lika. Suradnja i aktivno sudjelovanje svih dionika ključni su za uspješan razvoj destinacije i održiv turizam.

 

Zahvaljujemo na vašem doprinosu!

 

 

Gospić, 09.11.2023.

  Vijesti - Sve