Udruga Mini Lika

Udruga Mini Lika

Lika Quality - Udruga Mini Lika

Proizvodi s Lika Quality oznakom:

Lički medvjedić "Likota"

 

Udruga za očuvanje tradicijske kulture, izrade ručnih radova, suvenira i dizajn „Mini Lika“ osnovana je 2019. godine s ciljem promicanja kreativnog izražavanja, izrade rukotvorina, suvenira i dizajn. Glavna djelatnost Udruge je izrada detalja i ukrasa na temu tradicijskih obilježja Like, osmišljavanje suvenira i njihovo promoviranje.

Lički medvjedić „Likota“ kao zaštićena lička životinja svojom crno-crvenom kapom na glavi predstavlja obilježje Like i njene kulture.

Možda vas zanima...